Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo u nás záhrňa následovné služby:

 • Tvorba interných účtovných predpisov
 • Evidencia DPH
 • Vydané faktúry
 • Prijaté faktúry
 • Pokladnica
 • Banka
 • Reporting, výkazy
 • Prevzatie dokladov
 • Kontrola formálnej správnosti dokladov, predkontácia
 • Vypracovanie knihy jázd
 • Evidencia dlhodobého majetku, odpisy

PRVÉ 3 MESIACE ZDARMA

Našim novým klientom ponúkame 3 mesiace vedenia účtovníctva zdarma.

VYPITÝCH KÁV

10550

FIRIEM

120

KLIENTOV

130

ODPRACOVANÝCH ROKOV

27

ALE DÔLEŽITÝ STE PRE NÁS VY!

CHCEM
VEDIEŤ VIAC O PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE