Vypracovanie zmlúv a dokumentov

Vypracovanie zmlúv a dokumentov

Náš tím Vám pripraví a spracuje všetky obchodné a tiež pracovno-právne zmluvy, ktoré budú nevyhnutné počas Vašej podnikateľskej činnosti. V prípade zložitých obchodných vzťahov dokážeme
zabezpečiť analýzu zmlúv a prípadnú úpravu zmluvných vzťahov.

PRVÉ 3 MESIACE ZDARMA

Našim novým klientom ponúkame 3 mesiace vedenia účtovníctva zdarma.

VYPITÝCH KÁV

10550

FIRIEM

120

KLIENTOV

130

ODPRACOVANÝCH ROKOV

27

ALE DÔLEŽITÝ STE PRE NÁS VY!

CHCEM
VEDIEŤ VIAC O VYPRACOVANÍ ZMLÚV A DOKUMENTOV