Vypracovanie podkladov pre získanie finančných zdrojov z bánk, leasingových spoločností a fonov

Vypracovanie podkladov pre získanie finančných zdrojov z bánk, leasingových spoločností a fonov

Všetky tabuľky a výkazy, ktoré sú potrebné pre získanie finančného úveru, či inej finančnej výpomoci vypracujeme za Vás a zároveň tiež prekonzultujeme s príslušnou finančnou inštitúciou. Vypracujeme za Vás podnikateľské plány a taktiež navrhneme splátkové kalendáre tak, aby bolo možné splniť Vaše požiadavky a získať potrebnú finančnú injekciu. Toto predpokladá konzultáciu priamo s Vami o odhadovaných výnosoch a nákladoch.

PRVÉ 3 MESIACE ZDARMA

Našim novým klientom ponúkame 3 mesiace vedenia účtovníctva zdarma.

VYPITÝCH KÁV

10550

FIRIEM

120

KLIENTOV

130

ODPRACOVANÝCH ROKOV

27

ALE DÔLEŽITÝ STE PRE NÁS VY!

CHCEM
VEDIEŤ VIAC O VYPRACOVANIE PODKLADOV PRE ZÍSKANIE FINANČNÝCH ZDROJOV Z BÁNK, LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ A FONOV